К

Култура "Градешница" и най-ранната писменост

Научният термин “култура” определя обособена човешка общност (племе) с идентична материална и духовна култура, заемаща определена територия. Поради липсата на писмени или други сведения, условно се дава името на най-близкото съвременно селище, където за първи път е открита и идентифицирана подобна праисторическа общност. Култура Градешница от ранната каменно-медна епоха обхваща територията на Западна и Северна България и е известна като класически представител на “културите на врязаната керамика”, заради инкрустираните с бяла материя орнаменти върху керамични фигурки и съдове.

Праисторическото селище при с. Градешница, Врачанско, е открито през 1961 г. и проучвано от Богдан Николов. Три културни пласта един върху друг свидетелстват, че селището е застроявано, разрушавано и опожарявано три пъти, но е имало приблизително еднакъв план едно и също население през времето на съществуването си. Орнаментиката на керамичните съдове, върху идолната пластика и различните предмети от бита свидетелства за ярко изразен духовен живот.

Глинената плочка с протописмени знаци е открита при разкопките през 1969 г. върху пода на опожарена сграда от втория културен пласт на селището от първата половина на V хил. пр. Хр. с две почти еднакви по големина помещения ,свързани с вход. В северното е разкрита пещ, каменна мелница и няколко големи или малки глинени съдове с различна форма, украса и предназначение. В южното помещение освен глинената плочка са открити две плитки паници с врязани пиктограмни знаци върху дъната им и добре запазена глинена човешка фигурка.

Плочката има форма на плитко четвъртито съдче с две малки пъпковидни дръжки. Знаците са врязани и от двете му страни. Смята се, че знакът върху дъното символизира човешка фигура в определена поза. Върху лицевата страна са врязани многобройни знаци подредени в строго организиран ред, в които според Богдан Николов е вложен определен символичен смисъл и те съдържали апотропеично (или предпазно) свойство.

Семиотичната система на неолита и халколита е изградена от изображения, символи, знаци и смислово значими форми, съчетани по най-разнообразен начин в „текстове” от художествен тип - своеобразен образен език на мирогледни представи. Изглежда „ключът” към тази система е постоянно присъстващия спираломеандър, който определя нивото на мислене в нея, очертава мирогледните и мащаби и има изобразителна устойчивост до присъствието му традиционните български носии. Някои изследователи откриват подчертано небесна, космическа характеристика и връзките му със знаци на Слънцето и Луната.

Георги Ганецовски, археолог
Регионален исторически музей - Враца

 

Материалът е част от изложбата "Познанието на най-древната цивилизация. Находки от българските земи от VII - V хил. пр. Хр.", която може да бъде видяна в галерия Credo Bonum, ул. Славянска 2 до 15 юни 2014 г. Повече за изложбата може да видите тук.

Коментари

К Изложба "Познанието на най-древната цивилизация"
11.05.2014 0
Дни преди празника на българската писменост и култура - 24 май, фондация Credo Bonum ще открие изложба в едноименна си галерия на знакови археологически открития от българските земи, принадлежащи на най-старата човешка цивилизация, зародила се преди повече от осем хилядолетия в района около Черно море и долното течение на Дунав.
К Дунавската писменост - най-древната в света
20.05.2014 0
Все повече данни на изследователи сочат, че първата писменост се е зародила по нашите земи преди около 8 хиляди години.
К „Езерният град” в Дуранкулашко езеро и най-старата каменна архитектура в Европа
27.05.2014 0
Обитателите на Големия остров в Дуранкулашкото езеро преди около 8000 години са умеели да строят внушителни каменни къщи във впечатляващо градоустройство